تمامي منتظران ظهور به مرحله اي معتقدند كه يك ضد منجي كه عصارة تمام شرارتهاست و تمامي نيروهاي شيطاني را به همراه دارد، مهمترين مانع منجي موعود است.

در نبرد نهايي ميان اين نور و ظلمت كه جنگي بسيار بزرگ و خونين است، منجي موعود به همراه يارانش به كمك امدادهاي الهي بر لشكريان شيطان پيروز مي شوند.سربازان و ياران منجي، انسانهايي با ايمان و نيرومند هستند كه خود را از قبل براي چنين روزي آماده كرده اند. 

 

آمريكا، نماينده خدا!

كشيش پت رابرتسون (pat robertson) از رهبران صهيونسيم مسيحي مي گويد: اكنون آمريكا نماينده خداست در روي زمين، براي ظهور مسيح 

آري به اعتقاد آنان، رهبران آمريكا پيامبران معصومي هستند كه به دنياي پر از گناه فرستاده شده اند تا جهان را به سر منزل مقصود برسانند. جرج بوش اول روز 6 مارس 1992 در نشست مشترك سنا و مجلس نمايندگان كنگره آمريكا (كه بي شباهت به سخنراني جرج بوش دوم در 20 مارس 2001 نبود)، خطابة معروفي ايراد كرد كه ضمن آن سياست نظم نوين جهاني را اعلام كرد؛ سياستي كه طبق آن نمي توان پذيرفت گوشه اي از كره زمين از اصول آمريكايي در مورد آزاديهاي فردي و حكومت دمكراتيك معاف باشد. در اين نظم نوين جهاني، به قول فوكوياما، تئوري پرداز پايان تاريخ، اسلام درياي فاشيستي است براي شناي تروريستها!

و يا به قول توماس فردمن، تحليلگر سياسي آمريكايي، اسلام بزرگترين دشمن غرب است، و جنگ با اين دشمن تنها با ارتش ممكن نيست بلكه بايد در مدارس، كليساها، مساجد و معابد به رويارويي با آن پرداخت. هم اكنون سيل محصولات فرهنگي غرب براي تحقق بخشيدن به آرمان فوق، راهي بازارهاي كشورهاي مسلمان شده، محصولاتي كه پس از استفاده از آنها، شخص از هويت و فرهنگ خود دلزده مي شود، آمريكا را به عنوان امپراطور صالح دنياي جديد مي پذيرد و او را عصاره نيروهاي خير عالم تصور مي كند.

يكي از اين محصولات فرهنگي كه بسيار نيز تاثير گذار است بازيهاي رايانه اي هستند كه بيش از همه سرمايه هاي اجتماعي جهان اسلام را هدف گرفته اند. در اين بازيها، آمريكا مدينه فاضله و آرمان شهر مهر، رفاه، صلح و امنيت معرفي مي شود و نظام فرهنگي آن تنها سيستمي معرفي مي شود كه جهان را از خطرات گوناگون حفظ مي كند. تفكّر حاكم بر اين بازيها نشأت گرفته از منجيان متنوع آخر الزمان است كه هر كدام داراي ويژگيهاي منحصر به فرد خود مي باشند. ما در اين مقاله به برخي از انواع آن اشاره مي كنيم:

 

آخر الزمان تكنولوژيك

در آخر الزمان تكنولوژيكي، رباتها و ساخته هاي دست بشر به مرحله اي از تكامل و هوش مي رسند كه عليه انسانها دست به شورش زده و قصد نابودي نسل بشر را دارند. انسانها كه توانايي مبارزه با آنها را ندارند، در اين زمان با كمك يك منجي شجاع كه داراي قدرت عشق و ايمان است (خصيصه اي كه ماشينها از آن بي بهره اند)به مبارزه بر مي خيزند و پس از نبردهاي طولاني وسخت، نسل بشر را نجات مي دهند. مثلا شما در بازي ماتريكس، به يك گروه از آرمان شهري به نام زايان بر مي خوريد كه وظيفه نجات جهان از دست انسان نما ها را بر عهده مي گيرند ودرحين بازي با شجاعت بي نظير خود، جهان را از دست ماشينهاي ديو صفت نجات مي دهند.

 

آخر الزمان طبيعي

طبيعت سر به شورش برمي دارد و بشر را با حربه هايي مانند زلزله، گرد باد، طوفان، آتشفشان، سيل و... تهديد مي كند و يا دخالتهاي بي جاي انسان در ساختارهاي ژنتيك باعث پيدايش غولها و حيوانات ناشناخته عظيم الجثه اي مي شود.به عنوان مثال در بازي جزيرة سايه ها، شما براي نجات بشريت از دست آلن و اوبد كه پدر دانشمند خود را كشته اند و قصد دارند به وسيله تحقيقات ژنتيكي او بر جهان مسلط شده و دنيا را با نتايج شگفت انگيز آن تحقيقات نابود سازند، وارد جزيرة سايه ها مي شويد.

 

آخر الزمان تخيّلي

در آخر الزمان تخيلي، موجودات ناشناخته فضايي، زمين و نسل بشريت را به مخاطره انداخته و اين بار يك منجي بسيار دانا با قدرت ماوراء طبيعي، به مبارزه با اين موجودات مي پردازد. در بازي سامِ ماجراجو، شما به عنوان يك منجي در نقش سام استون ظاهر مي شويد. سام به خاطر شجاعت فوق العاده اش در مبارزه با اين موجودات به قهرماني تبديل شده، به كمك ماشين زمان به گذشته بر مي گردد تا جنگ بر عليه اين ياغيان را به نفع بشريت تمام كند.

 

آخر الزمان اسطوره اي

در آخر الزمان اسطوره اي، يك ضد منجي از دل افسانه ها و اسطور هاي باستاني، پا به دنياي ما گذاشته و قصد نابودي بشر را دارد كه در اين حال با ظهور يك منجي آگاه به دنياي اين اسطورهاي مجهز به جادو و سحر مبارزه شكل مي گيرد. يكي ديگر از ايده هاي حاكم بر بازيهاي رايانه اي جنگ هسته اي است كه از آن با عنوان آرماگدون(armageddon) يا نبرد نهايي حق عليه باطل ياد مي شود. در اين مبارزه، استفاده از سلاح اتمي غير قابل اجتناب است و ظهور حضرت مسيح بدون وقوع اين حادثه ممكن نخواهد بود. در بازيهاي مختلف به اين پديده پرداخته شده است. بعنوان مثال شما در بازي مأمور مخفي 2، در نقش كيت آرچر، يك جاسوس خبره ظاهر مي شويد كه مي بايد از وقوع جنگ هسته اي و نابودي نسل بشر توسط تروريستها جلوگيري كنيد.

 

آخر الزمان ديني

در اين ميان، آخر الزمان ديني مورد توجه خاص قرار گرفته است. در اين آخرالزمان، انسانهاي شيطان صفت در قالب گروههاي تروريستي قصد به دست گرفتن قدرت و نابودي تمامي عناصر پاك و خدايي را دارند و شما به عنوان منجي در نقش جاسوس خبره و با ايمان و يا سربازان ماهر و معتقد (عمدتا سربازاني از ارتش آمريكا و انگليس) به عنوان پليس صلح جهاني ظاهر شده و به مبارزه با دشمنان بشريت مي پردازيد؛ خواه اين دشمن قبلا در زمين به جنايت پرداخته و شما مجددا به مبارزه با آن مي پردازيد و خواه دشمناني كه در آينده پا به عرصه جهان خواهند گذاشت.

در اين بازي ها، نظام غرب به عنوان منجي و مخالفين آنان، به عنوان تروريست ها و وحشت آفرينان معرفي مي گردند؛ نظير: در بازي اسلحة مرگبار، شما در نقش يك گروه ضد تروريستي، بايد 11 ماموريت مختلف و پر هيجان را پشت سر بگذاريد و در طي عمليات علاوه بر ناكام گذاشتن تروريستها در فعاليتهايشان اسناد و مدارك مختلفي جمع آوري كنيد و به برنامه هاي آينده تروريستها پي ببريد و در ضمن بايد گروگانها را نجات دهيد هر گونه خطايي باعث به خطر افتادن جان گروگانها مي شود.

در بازي گروه ضربت، در سال 2008 بايد به مبارزه با ميهن پرستان افراطي مسكو برويد. قصد آنها تأسيس مجدد امپراطوري اتحاد جماهير شوروي است. تاجيكستان، اوكراين، بلاروس و ديگر كشورهاي استقلال يافته يكي پس از ديگري در شُرُف پيوستن به اين امپراطوري هستند، شما كماندوهاي دلاوري هستيد كه خود را گروه ضربت مي ناميد. و در بازي معروف بازگشت به قلعه ولفن اشتاين مجددا به مبارزه با نازي ها مي رويد.

در اين بازي تعدادي از فرماندهان ارشد اس. اس از جمله هيملر (فرمانده كل نيروهاي اس.اس) قصد دارند تا با توسل به تكنولوژي پيشرفته و استفاده از قدرت هاي مافوق طبيعي به جنگ عليه بشريت بيايند و شما در نقش مأموراني از ستاد ضد اطلاعات ارتش بايد از اجراي اهداف فوق جلوگيري كنيد و جهان را از نابودي نجات دهيد. ويا در بازي call of duty ، شما در نقش سربازان انگليسي، آمريكايي و روسي آموزش مي بينيد و براي مبارزه با آلمانيها به منطقه اعزام مي شويد و پس از طي كردن مراحل مختلف، وارد برلين پايتخت آلمان شده و بايد پرچم آزادي را بالاي ساختمانها به اهتزاز در آوريد.

علاوه بر بازيهاي ذكر شده كه به دشمنان بشريت در گذشته يا آينده پرداخت شده است، غرب سعي دارد، سياستهاي تجاوزگرانه كنوني خود را در عرصه بين الملل توجيه كند؛ شعارهايي همچون مبارزه با تروريسم بين المللي، مبارزه با گروههاي تروريستي همچون القاعده و يا مبارزه با ديكتاتورهاي جهان همچون صدام و... اين روند پس از 11 سپتامبر با شتاب بيشتري پيگيري شد.

بعنوان مثال در بازي نيروي دلتا (DELTA FORCE) شما بعنوان يك گروه ضد تروريستي مأمور مي شويد تا با تروريستها در هر كجاي دنيا كه از سوي آمريكا معرفي مي شوند، مبارزه كنيد در قسمتي از اين بازي شما وقتي وارد اردوگاه تروريستها مي شويد، تصوير شيخ ياسين، رهبر حماس (كه چندي پيش به دست دولت تروريستي اسراييل به شهادت رسيد) را بر ديوار مي بينيد.

از بازيهاي ديگري كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد بازي جنگ ژنرالها و طوفان صحرا مي باشد.

در جنگ ژنرالها (GENERALS)، شما به عنوان سربازان آمريكايي مأموريت مبارزه و سركوب تروريستها و دشمنان بشريت را داريد شما به عراق براي مبارزه با رژيم صدام رفته يا به افغانستان (مزار شريف) براي مبارزه با گروه القاعده مي رويد. نكات جالب توجهي در اين بازي به چشم مي خورد؛ مثلا در ابتداي بازي فيلمي پخش مي شود كه هواپيما و هلي كوپتر هاي آمريكايي در حال گشت زني، توسط دشمن مورد حمله قرار مي گيرند و سقوط مي كنند، پس از آن شما وظيفه داريد متجاوزان را سركوب كنيد اين بازي نشان مي دهد كه هيچگاه آمريكا اولين گلوله را شليك نمي كند و فقط براي دفاع از خود دست به تجاوز و حمله مي زند.

همچنين در عمليات تروريست ها به هر نحو ممكن از نمادها و سمبلهاي اسلامي استفاده شده و به كسي كه اين بازي را انجام مي دهد، القا مي شود كه اسلام علت اين خشونت ها است: در عراق نيروهاي صدام در جلوي مسجد استقرار دارند و در مزار شريف مناره هاي مسجد ديده مي شود.

با مطالب عنوان شده ديگر نمي توان به بازيهاي رايانه اي تنها به عنوان ابزار جذاب براي تفريح و سرگرمي كودكان نگاه كرد بلكه بايد به آنها از ديد دشمنان تفكر اسلامي نگريست و در مقابل با توليد جانشينهاي مناسب براي اينگونه بازيها با توجه به منابع ارزشمند و عميق مذهبي و ملي به مبارزه با اين تجاوز پرداخت. بايد توليدات فرهنگي و تفريحي ما با نگاه به ارزشهاي ملي فرهنگي و مذهبي، عرضه شده و در دست كودكان و نوجوانان مسلمان قرار گيرند.

آيا زمان آن نرسيده تا با منابع غني ملي، باستاني ايران، بازي هايي همچون رستم و سهراب توليد شوند؟ يا با نگاهي به 8 سال دفاع مقدس، بازيهايي با محتوي عملياتها براي زنده نگه داشتن تاريخ جنگ، بازيهايي همچون حماسه خرمشهر و... توليد شوند. يا بازي هايي با موضوع انتفاضه براي بيان جنايتهاي رژيم غاصب صهيونيستي و فداكاريهاي مسلمانان توليد و به بازار عرضه شوند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 فروردين 1397 ساعت 04:44
مدیر سایت

اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و عجّل فرجهم

www.sefidafzar.ir

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مهدیه بزرگ ساری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.