آموزش مداحی

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه سیزدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه سیزدهم)

آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه سیزدهم) (فراز یک تا سه نغمه افشاری)

 • کد مطلب : 530
 • خرداد ۲۸, ۱۴۰۱ - 6:22 ب.ظ
 • 108 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دوازدهم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دوازدهم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دوازدهم) فراز یک و دو نغمه افشاری

 • کد مطلب : 527
 • خرداد ۲۷, ۱۴۰۱ - 6:20 ب.ظ
 • 103 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه یازدهم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه یازدهم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه یازدهم) فراز یک نغمه افشاری

 • کد مطلب : 524
 • خرداد ۲۶, ۱۴۰۱ - 6:18 ب.ظ
 • 93 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دهم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه دهم)

  انتقال نغمه ماهور روی اشعار

 • کد مطلب : 280
 • خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ - 7:13 ب.ظ
 • 95 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه نهم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه نهم)

  فراز سه ماهور

 • کد مطلب : 277
 • خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ - 7:10 ب.ظ
 • 118 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هشتم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هشتم)

  فراز دو ماهور

 • کد مطلب : 274
 • خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ - 7:07 ب.ظ
 • 94 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هفتم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه هفتم)

  فراز یک ماهور

 • کد مطلب : 271
 • خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ - 7:05 ب.ظ
 • 112 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه ششم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه ششم)

  تمرین فراز دشتی

 • کد مطلب : 267
 • خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ - 7:02 ب.ظ
 • 109 بازدید
 • آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه پنجم)

  آموزش مداحی توسط استاد محمود اندرخورا (جلسه پنجم)

  فراز سه دشتی

 • کد مطلب : 264
 • خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ - 7:00 ب.ظ
 • 103 بازدید